Tiêu Chuẩn Sản Phẩm

Cam Kết Chất Lượng Hàng Đầu
Trên Thị Trường


Sản phẩm của VG Healthcare đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó nổi bật là thị trường Hoa Kỳ (FDA) và châu Âu (CE).


SỰ THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ CHI TIẾT

  • Kiểm soát nguyên liệu đầu vào
  • Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất
  • Cơ sở sản xuất hiện đại với phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế
Tiêu Chuẩn Nhà Máy

  • Phòng sạch (tỉ lệ: 100.000)
  • Buồng khử trùng dành cho công nhân
  • Quy chuẩn về giám sát nguyên liệu trong kho
Tiêu Chuẩn Vận Hành

  • Kiểm tra nguyên liệu
  • Giám sát đóng gói/tháo dỡ
  • Giấy chứng nhận phân tích (COA)
viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt