Khẩu trang Y tế VGH được thiết kế để bảo vệ cán bộ nhân viên y tế cùng bệnh nhân khỏi các dị vật, vi khuẩn, virus trong không khí. Chúng cũng có thể được sử dụng trong mục đích dân sự để phòng tránh truyền nhiễm trong trường hợp có bệnh dịch.

Showing all 4 results

viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt